is my world

A little sweet

A little sour

A little close

Not too far

All I need, all I need is to be free.

 

It’s close enough to touch

But disappears like a mirage

Woven of dreams, warm as sweaters

Beyond the white clouds

Is my world

 

Let me in without a shout

Let me in, I have a doubt

There are more, many more

Many, many, many more like me

 

I’m not alone

Dream walking, wide eyed

Stepping, stumbling

Yet I have no doubt

Just like the setting sun, will rise again

My world, once revealed, will astound everyone.

 

Open eyed, how I run, how I run to the other side

Then I glide like a bird

I just want to be

 

A thousand wings to fly

To explore open skies

So many turns to take

Paths to follow

And discover my world

 

These few days of childhood will never return

So live it up now, my friend

On credit, if you’re broke

Live it up.

Advertisements

Let’s Get Lost

Let’s get  lost

Let’s get lost in the sea

Let’s feel the sand beneath our feet

Let’s breathe the wind and the breeze

Let’s live wild and free

Let’s see what none hasn’t seen

Let’s go where none knows us

Let’s get lost and see more

Let’s go wandering as a lost child

Let’s let our feet go where they want to go

Whether it be a city or a wild tree

Let’s just get lost

Sterrenkind

Sterrenkind

Een sterrennacht op de wereld geworpen,
In sneeuw begraven door de wind,
Houthakkers brachten naar hun verre dorpen
Als een gevonden schat het sterrenkind.
 
Zij dachten hun vrouwen gelukkig te maken
Omdat zijn mantel van zilver was,
Maar zij moesten hem voeden en bij hem waken
Als was hij een kind van hun eigen ras.

De mantel konden zij niet verkopen,
Geen zilversmid geloofde er aan;
De pope wou de vondeling niet dopen,
Dat heidenkind gevallen van de maan.
 
Geen timmerman wilde hem laten werken,
Die tere prins, wat had men er aan?
De kosters joegen hem uit hun kerken,
Het heidenkind dat peinzend stil bleef staan.
 
En op een nacht is hij weer verdwenen;
Het dorp telde vele kindren minder,
Terwijl opeens veel meer sterren schenen.
Het was zeven jaar geleden. En weer winter.

Jan Jacob Slauerhoff

Serenade (1930)

Kijk naar mijn  verfilmde versie van dit gedicht. We maakten deze film voor het gedicht college in 2014. We kregen de tweede plaats voor die film in de gedicht wedstrijd (?) haha

A thought at night

I kept on dreaming of flying high

But I kept on lying on bed, doing nothing

I waited the sky to come down to me

And pick me up to float

I thought I would fly so very high

I was full of confidence

I was full of myself

I thought everything was surely made for me

I was so conceited

I should have woken up

I should have stood on my feet

I should have packed my bag,

I should have piled the steps I needed

I should have done it.